Adatvédelmi nyilatkozat.
A személyes adatok védelme:
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy személyes információi biztonságban legyenek. Minden, Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, így azok illetéktelenek tulajdonába nem kerülhetnek
A gazdasági, technológiai információk védelme:
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű titoktartással kezeljük. Az egyedi felhasználói adatokat kizárólag az érintett felhasználó hozzájárulásával használjuk fel az általuk jóváhagyott célra.
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos alábbi hatályos jogszabályokkal:
* 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
* 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
* 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
* 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról vonatkozó fogalmai és értelmezései.
Személyes és céges adatainak nyilvántartásunkból való törlését az alábbi email címen kérheti: iparielektronika@gmail.com
Pásztor Lajos vállalkozó, Ipari Elektronika Szerviz.

© Copyright 2019-2023 plc-hu.eu - All Rights Reserved

Made with ‌

Landing Page Software